Saltar ao contido principal

Latexos de intensa vida n' A distancia do tamborPoesía afianzada na mesma forza que o seu río, o Eume, ou que nas inmensas lagarteiras, as espectaculares mareas vivas do verán que tanto nos asombrarán sempre. Así, asíndose á vida, xa for nese "fragmento cúbico de chuvia que escribe sen percusión posible" o seu ciclo da auga, da vida en fin, trazada con todas as súas arestas; xa for no eu ontolóxico que tenta aprehender a casa que foi e que o paso do tempo levou consigo: "A onde irá esta pel do tempo / envolta en corrosivas ondas?"; xa nas cicatrices que a idade vai deixando cal amósegas: "Miro a foto da nena / tanto tempo extraviada [...] / fáltanlle aínda os anos / da invisible cicatriz".

Eva Veiga abunda de novo nesa expresividade tan propia, cada vez máis depurada, pura, libre de ornamentacións, cuxo afán é a procura da esencialidade da palabra, da mensaxe, e que xa no seu anterior poemario se fixera máis patente que nos seus precedentes se cabe. Referímonos a A frecha azul do teixo. Algunhas composicións, de feito, semellan practicamente aforismos. A capacidade de síntese vémola, por exemplo, con clareza en:

ESPAZO: 
aínda escura crepitación do tempo 

Poema sensorial, brevísimo, sorte de sinestesia.

na cicatriz 
dunha pinga de auga 
sobrevivir

 O rastro da vida que retorna transformado noutro ser.

PASAS 
quedándote. 
Esa nube. 

En que latexa o desexo de aprehensión, de reter o tránsito do tempo.

O propio título do libro entraña unha certa complexidade, prodúcenos unha sorte de estrañeza. O poema dedicado a Margarida Ledo en que se di "as unllas / perforando / a distancia do tambor" pode, quizá, acharse a explicación. O tambor o máis probábel é que aluda á metáfora da guerra, que se pretende ou quere —inútil pretensión— distante. Esa guerra cruel, encistada e larvada en determinados territorios como este de Palestina en que se socavan os seus propios alicerces:

mahmud darwish tiña un limoeiro en Palestina 
e os seus ollos non volveron ver a primavera  

Meninas de Canido (Ferrol)

Os poemas de Eva Veiga nútrense de dor, de berro xordo, de angustia e de denuncia. A muller como motivo central, como ser obxecto de sevicias, de maltratos, de negacións. A muller de Malí, composición que vai a continuación desta comentada, que remata con esta impactante pregunta:

quen necesitará uns pés tan fríos? 

Alusión á muller que xace xa morta no chan logo da brutal agresión sufrida e coa cántara que foi a rolos no camiño.

No entanto, a muller como motivo poético non é simplemente a do terceiro mundo. Tamén é esoutra muller do noso, do primeiro, próxima pois, que non encontra saída á dor que o corpo vai cosendo. Esa muller que fica anulada, que cae reiteradamente na rede do seu maltratador. Estámonos a referir, en concreto, ao poema número 23.

O verbo faise carne. Eva Veiga aprópiase, fai súas as palabras bíblicas:

e coa miña cabeleira vermella, 
rexurdo das túas cinzas 
e volvo ao principio do poema 
para salvarme nunha oración copulativa 
que abrolla xa e aínda sen predicamento: 
Deus 
son eu

A poesía de Eva Veiga dialoga coa nosa tradición. Agroman nela ecos manuelantonianos, quer polo emprego de certos elementos oximóricos ("O sangue é un tacto branco que foxe da loucura. / Durmir como a madeira de volta á praia"), quer polas aparentes disonancias dalgúns tecnicismos aos que se lles presuporía pouca aparencia lírica, aquí deslixitimada ("Palabras / prehistóricas /subatómicas / tecendo/ un silencio de galaxias"). E, por suposto, tamén os ecos rosalianos, alusivos á concepción metafísica, á materia que non desaparece, á vida transformada nun outro ser distinto, alén de toda a carga simbólica de que se vai ela nutrindo ("xazo/ baixo a néboa // a luz/ disólveme// e fica").

Con A distancia do tambor, Eva Veiga gañou o XIV Premio Fiz Vergara Vilariño de poesía convocado pola asociación cultural Ergueitos de Sarria. Editado por Espiral Maior, con capa de Alfonso Costa, sobresae nel a nuez da palabra e a ausencia de aditamentos que puidesen distorsionar a procura da emoción, cuxos nós temáticos xiran á roda do tempo, da figura da muller, e das cicatrices que a memoria vai deixando, así como o espazo entendido como unha sorte de ser vivo. Chaves estas, en definitiva, da mellor poesía que Eva Veiga nos ten ofrecido até este momento.


A poeta de Ombre Eva VeigaComentarios

Publicacións populares deste blog

Pequena glosa sobre Florencio Delgado Gurriarán

Florencio Delgado Gurriarán nace en 1903 na localidade valdeorresa de Córgomo. Por razóns laborais, o pai será destinado a terras castelás, de modo que acabará por facer o seu bacharelato en Palencia, e en Valladolid estudará a carreira de Dereito. Exercerá a avogacía no Barco de Valdeorras e ingresará no Partido Galeguista en 1933. É por esta razón que escapará da represión exercida polos sublevados  en 1936 . Farao primeiro a Zamora e a Portugal despois (refúxiase primeiro nunha casa de Tourém), saíndo desde o Porto nun barco noruegués a Francia, para pasar despois novamente á zona republicana. No entanto, terminada a guerra, cruzará outra vez a fronteira, embarcando no navío Ipanema con destino á cidade mexicana de Veracruz, xunto con centenares de refuxiados republicanos. Neste país xa asentarase de modo definitivo. Falecerá en 1987.  Catro son os poemarios publicados por Florencio Delgado Gurriarán:  Bebedeira , Nós, Santiago de Compostela, 1935.  Galicia infinda , Sal

Tintoretto, espírito olímpico e aromas dos Balcáns

http://www.diariodeferrol.com/opinion/henrique-dacosta/tintoretto-espirito-olimpico-aromas-balcans/20160824234321164007.html No pasado 25 de agosto publicabamos no Diario de Ferrol, na sección "La Ventana", este artigo. Fálase nel acerca das impresións dunha viaxe realizada durante o mes de xullo. O mar Adriático, xunto co Xónico, fixeron parte deste interesante percurso, unha amálgama de cidades e lugares, unha mestura de varias culturas realmente cativadoras. Galleria dell'Academia de Venecia Venecia friso no museo de Olimpia Dubrovnik (Croacia) falso fiorde de Kotor igrexa ortodoxa en Kotor (Montenegro) igrexa ortodoxa en Kotor

Novoa Santos: entre empirismo e controversia

http://www.diariodeferrol.com/opinion/henrique-dacosta/novoa-santos-empirismo-controversia/20160728001547161457.html Novoa Santos por Maside No 28 de xullo publicamos no DF un artigo sobre o doutor, investigador e escritor Roberto Novoa Santos. Achamos de interese, e desde moitos puntos de vista, o seu contributo en varios destes campos. Home pouco complacente e dado á controversia, tennos deixado un fermoso conto sobre a Compaña. Nel xorden, ou mellor, sintetízanse algunhas das liñas mestras que o inquietaban. Debuxo de Bello Piñeiro para o orixinal "A Santa Compaña", de Novoa Santos